2024-02-05

Asociacija AVAKA kartu su Lietuvos kino centru skelbia filmų paraiškų priėmimo pradžią 15-iesiems Nacionaliniams kino apdovanojimams „Sidabrinė gervė“, vyksiantiems šių metų birželio 9 dieną Vilniuje.

Nuo vasario 5 d. iki 2024 m. vasario 29 d. kino kūrėjai kviečiami teikti nacionalinių filmų paraiškas apdovanojimų svetainėje: www.sidabrinegerve.lt. Apdovanojimams gali būti teikiami filmai, rodyti nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki 2024 m. gegužės 1 dienos. Šias metais pristatomi ir atnaujinti apdovanojimų nuostatai, aptarti su Lietuvos kino industrija.

Naujovės

Šių metų naujovė – specialus apdovanojimas už kino kultūros sklaidą. Šis apdovanojimas pažymės kino lauke veikiančių organizacijų, kūrėjų ir praktikų indėlį į kino kultūros puoselėjimą. Apdovanojimas bus skiriamas kino festivalių, edukacinių projektų, straipsnių, leidinių, tyrimų, ar kitos veiklos, puoselėjančios kino kultūros sklaidą sričių atstovams ar organizacijoms. Kandidatus gali teikti juridiniai asmenys iki vasario 29 d., pateikus laisvos formos rekomendaciją.

Komisijų sudarymas

Apdovanojimuose veiks patariamoji ekspertų taryba, sudaryta iš 11 narių. Jos tikslas – paskirti atrankos komisijos narius, dalintis savo patirtimi ir įžvalgomis. Patariamosios tarybos narius deleguoja Lietuvos kino kūrėjus vienijančios asociacijos, organizacijos ir profesinių sąjungų deleguoti kino atstovai, asociacijos AVAKA bei Lietuvos kino centro atstovai.

Pateiktus filmus vertins ir nominacijų trumpuosius sąrašus sudarys atrankos komisija, sudarytas iš 11 kino meno kūrėjų, profesionalių kino meno vertintojų ir tyrėjų, prodiuserių, aktorių, kino platintojų. Komisija skirs apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus „Auksinė gervė“ bei apdovanojimą už kino kultūros sklaidą. Kandidatams į atrankos komisiją prašoma užpildyti registracijos formą iki vasario 29 d..

Kiekvienoje nominacijoje nugalėtojus rinks iš Lietuvos kino industrijos profesionalų sudaryta balsavimo komisija, kurią sudarys kino kūrėjus vienijančių organizacijų deleguoti asmenys, kino srityje veikiantys fiziniai asmenys, pateikę paraiškas bei ankstesnių metų „Sidabrinės gervės“ laureatai. Teikti kandidatus į balsuotojų komisiją bus galima sulaukus atskiro organizatorių kvietimo, balandžio mėnesį.

Kiti atnaujinimai

Nominacijos bus sudaromos iš 5 kandidatų. Šį sąrašą trumpinti galima iki trijų kandidatų, vienoje nominacijoje, bus galima tik išimties atveju ir tik ne mažiau nei dviejų trečdalių komisijos narių sprendimu.

Birželio 9 d., sekmadienį, paaiškės 22-ių kategorijų laureatai, tarp jų – žiūroviškiausias filmas, sulaukęs daugiausiai žiūrovų dėmesio Lietuvos kino teatruose, „Auksinė gervė“ už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą ir „Sidabrinės gervės kiaušinis“, už metų geriausią studento darbą.

Apdovanojimus organizuoja: asociacija AVAKA kartu su Lietuvos kino centru. Partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

Susipažinti su nuostatais galima čia: https://sidabrinegerve.lt/wp-content/uploads/2024/02/SG-nuostatai-2024.pdf

Pildyti Filmo paraišką: https://sidabrinegerve.lt/application/

Kandidato į Nominuotojų atrankos komisiją paraišką, Kandidato apdovanojimui už viso gyvenimo nuopelnus „Auksinė gervė“ teikimo formą bei kandidato apdovanojimui už kino kultūros sklaidą teikimo formą rasite čia: https://bit.ly/3SGPiQy Paraiškos priimmos iki vasario 29 d.