Įkvėptas W. G. Sebaldo knygos ir remiantis Antrojo pasaulinio karo archyvų medžiaga, filmas kelia klausimą: ar moraliai priimtina civilius gyventojus naudoti kaip karo priemonę? Ar įmanoma pateisinti masinį naikinimą vardan aukštesnių „moralinių“ idealų? Klausimas išlieka toks pat aktualus ir šiandien, kaip ir prieš 80 metų, o jo aktualumas tragiškai išryškėja dabartiniuose įvykiuose.

FAKTAI

Metai

Trukmė (min)

Filmo rūšis

Filmo tipas

Nominacijos

Metų geriausias garso režisieriaus darbas
Metų geriausias mažumos bendros gamybos kino filmas
Metų geriausias montažo režisieriaus darbas

KŪRYBINĖ KOMANDA

AKTORIAI